TAKİP & SORGULAMA

Duyurular

GUMİB-TOBNC & ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi

GUMİB-TOBNC & ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi

 

Güvenilir Marka İsim Belgesi (GUMİB-TOBNC) artık ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulayan “Marka İsim Merkezi İSİMDER” kuruluşu denetiminde verilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde Güvenilir Marka İsim Belgesi (GUMİB-TOBNC) müşterilerinin markalara olan marka güvenilirliğini sağlamış olup ulusal ve uluslararası arenada markalaşabilmesine sağlayacağı katkıyı artırmış ve kaliteli ürün ve hizmet sunduğunu kanıtlamıştır.