TAKİP & SORGULAMA

Vizyonumuz

Ülkemizde gerek KOBİ’lerin gerekse büyük ölçekli işletmelerin hak ettikleri seviyeye gelmesini planlıyoruz.

Çok kaliteli hizmet ve ürünler üretilmesine rağmen sırf markalaşma hatalarından ve reklam-tanıtım eksikliğinden dolayı ülkemizdeki şirketlerin çoğu oldukları seviyenin altında bir imaj sergilemektedirler.

Biz de İSİMDER olarak iletişim sektörünün üzerinde büyük bir duyarlılık göstererek firmalarımızı ileriye taşıyacak stratejiler geliştirmeyi öngörüyoruz.

Global rekabet gücü yüksek markalar üreterek fason üretimden iddialı marka üretimine yönelmek, gerçekleştirmek istediğimiz planlarımızdandır.

Stratejik çalışmalarımızın sonucunda dünya devi markalar ortaya çıkarmayı, bu markalar sayesinde bütçe açığındaki makası daraltarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kendimize bir görev biliyoruz.